Bir ülkenin kalkınmasında tarım önemlidir çünkü;

   Tarım üretimin temel noktasıdır. Üretilen bir tarım olmazsa işlenilecek yani sanayilere gidecek bir ürün de olmaz. Bunun için öncelikle tarıma gereken önemi vermeli ve tarım üzerinden üretim yapmalıyız.

    İlk çağlardan bu yana insanlar toprakla ulaşmışlardır. Toprağın ona verdikleriyle insanoğlu geçinmiş, karnını doyurmuş ve kalkınmıştır. Bugün yeme içme ihtiyacımızın çoğunu topraktan sağlıyoruz. Toprak bize veriyor ve bizde onun verdiklerini işleyerek sanayimizi geliştiriyoruz. Eğer üretim yapamazsak ithal etmek zorunda kalırız. Bu da ekonomimizde büyük bir çökmeye neden olur. Dışa bağımlı ülke oluruz.

Bir ülkenin kalkınmasında sanayi önemlidir çünkü;

   Endüstriyel çağa Sanayi Devrinde geçilmeye başlanmıştır. İnsan gücünün azaldığı, makinelerin arttığı bir sistem kurulmuştur. Böylece yapılan işler hem daha hızlı hem de daha ekonomik olmaya başlamıştır. Bu da üretimin artmasını ve işletimin hızlanmasını sağlamıştır.

    Sanayimiz olmasaydı ya da gelişmeseydi ürettiklerimizi sadece insan gücüyle işlemek zorunda kalırdık. Bu da üretimimizi yavaşlatırdı ve iç pazarda durgunluğa sebep olurdu. Sanayi, gelişmiş ülkelerin en önemli ekonomik kaynaklarından biridir. Koca koca fabrikalarda koca koca üretimler yapılır ve böylece ülkede kalkınmış olur.