Merhaba  Hekim olarak meslek yaşamımda  farklı birimlerde çalıştım ve hala çalışmaktayım. Sağlık ocağı hekimliği ,acil servis hekimliği, hastane hekimliği ve yöneticilik yaptım. Halen iş yeri hekimliği ve iş yeri hekimi/iş güvenliği uzmanlığı/DSP eğitim programlarında eğitici  olarak çalışmaktayım. Evet hekimler ne istiyor?


Farklı alanlarda çalışmış deneyimli ve birikimi olan hekim olarak bu sorunun yanıtını şöyle sıralayabiliriz
- İş yükü 
Acil servis hekimliği ve poliklinik hekimliği yaptığım dönemde günde ortalama 100 hasta muayene ediyordum. Yani 100 kişiyle konuşuyor,onların sorunlarını dinliyor, fiziksel muayenelerini yapıyor,radyolojik analizlerini inceliyor,kan ve idrar tetkiklerini inceliyor, gerekirse girişimsel işlem yapıyor , hastaya yorumlar yapıyor, sonrasında reçetesini düzenliyor ve kullanımını anlatıyordum.
Bunlarıda kısa sürede yapmak zorundayız çünkü poliklinik odası dışında kendi hastalarının en önemli ve en acil olduğunu düşünen ya da kendi zamanının en kıymetli olduğunu düşünen diğer hastalara saygısızca davranıp öne geçmeye çalışan sabırsız hiddetli ve kavga etmeye hazır bir grup var,Bu arada dinlenmek çay içmek öğle yemeği yemek hatta tuvalet gereksinimini  bile gidermek isteği fiziksel ya da sözel şiddete maruz kalma nedeni ve bu çalışma temposu aylar yıllar sürdü.
- Hekime şiddet
Hekimler sadece fiziksel şiddete değil sürekli hakaret ve tehditle de karşı karşıyalar.
- Uzun çalışma süreleri ve nöbetler 
Bir hekim çoğu  meslek grupları gibi sadece mesai saatleri içinde çalışmaz 7 gün/24 saat çalışır.Bu da hekimlerin daha fazla stres altında olmalarını, sorumluluklarının artmasını ve buna bağlı çok fazla yıpranmalarına yol açar. Sosyal yaşamlarında bir kısıtlama oluşur. Özellikle hekimliğin ilk yıllarındaki, asistanlık dönemindeki nöbet ve uzun mesai saatleri daha yıpratıcı olur
- Düşük emeklilik güvencesi
Hekimler emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kalıyor.
Her 4 hekimden 3'ü emekli olduktan sonra da çalışıyor. Ayrıca hekimlerin çalışma yaşamında çalıştıkları kurumlara bağlı olarak bazılarının SGK, bazılarının  emekli sandığı, bazılarınında bağkur'dan emekli olmaları sonucu  farklı emekli maaşları almaları da eşitlik ilkesi de ters düşmektedir.
- Malpraktis davalarında çok yüksek rakamlar istenmektedir. Tüm meslek dallarında hekimlikte de olduğu gibi hata yapılabilir fakat mesleki hatta kaynaklı tazminat işlemi sağlık sektöründe işletilmekte ve istenen rakamlar bir hekimin yaşamı boyunca kazandığı paraların çok üzerinde kalmaktadır.Hangi meslek grubunda hata yapılır ise bedeli  ödenmelidir ama bu tek meslek grubunda ve çok yüksek ödenemeyecek bedeller olmamalıdır.
Daha sağlıklı daha huzurlu daha mutlu günlere
                                          Dr. Azime Bilgiç