Türk iş yapısının dünya ticaretindeki yeri…

Anadolu Toprakları
Sosyo-kültürel ve geleneksel yapısının oluşturduğu geniş aile kavramının ,
Bireyin gündelik yaşamındaki işleyiş yapısını şekillendirdiği ve bu değerleri yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak hayatın her karesine Otomatik olarak serpiştirdiğini görüyoruz.

Bu karelerin en önemlilerinden bir tanesi de iş yaşamı,
Sosyo-kültürel yapının şekillendirdiği birey iş yaşamındaki işleyişinde de verilen bu değerleri ön plana çıkarıyor.
Bu değerlerden en önemlilerinden biri ise güven ve güvenlik kavramı.

Çocukluğundan beri yaşadığı geniş aile, mahalle, arkadaş çevresi, tanıdığının tanıdığı hatta ortak tanıdıklar, hiçbir şey yoksa bile hemşericilik vs. şekliyle iş yaşamına vazgeçilmez güven arayışı olarak yansıtıyor.

Anadolu’da Büyük bir otel düşünün, otel yatırımcısı otel müdürü olarak turizm üniversitesi okumuş bu işleri profesyonel olarak çok iyi bilen ama hiç tanımadığı birini müdür yapmak yerine akrabalarından güven duyduğu herhangi bir kuzenini Müdür pozisyonuna yerleştirip kontrolü böyle sağlayacağını düşünmesi bu yapıya bir örnek olabilir.

Uluslararası ticarette de işleyiş yapısı ayni ,
Boyutu ne olursa olsun Türk firmaları yurt dışı ticari ilişkilerinde güven duyabilecekleri bir aracıyı Direkt profesyonel işleyiş yapısına tercih ediyorlar.

Çevresinde daha önce x bir ülke ve müşteriyle iş yapmış birinin tavsiye ettiği yabancı bir firma güven veriyor
veya bu ülkede yaşayan herhangi bir tanıdığı veya tanıdığının tanıdığı aslında yapılan işlerle ve sektörle alakası ve bilgisi olmasa bile is yapılmak istenen o ülkede tercih edilen aracı durumuna dönüşüyor.

Güven ve güvende hissetmek bireyin Sosyo-kültürel yapıdan getirdiği bireyselliğine Ve is hayatına yansımış önemli bir ihtiyaç.

Bu da Farklı sosyo-kültürel yapıya sahip özellikle Avrupa ve diğer Dünya firmalarıyla ticari ilişkilerde problem yaratabiliyor!
Çalışmak istenilen ülkenin sosyo-kültürel yapısı, is ve işleyiş kültürünü (business culture)biraz araştırmak, birçok ticari sorunu Türk iş adamları adına ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum.

Saygılarımla,

Robin