YAŞIYORKEN YAŞAMAK
  Yiyebiliyorken yiyecek,
İçebiliyorken içeceksin.
  Okuyabiliyorken okuyacak,
Yazabiliyorken yazacaksın. 
  Ağlayabiliyorken ağlayacak,
Gülebiliyorken güleceksin.
  Gezebiliyorken gezecek,
Yapabiliyorken yapacaksın.
  İşin özeti;
Yaşıyorken yaşayacaksın...