Tramvay için 2006 ve 2007 yılları içinde geniş çaplı çalışmalar yapılır.

   Önce, Belediye Başkanı Ali AYGÖREN döneminde yapılan “Denizli Ulaşım Master Planı” değiştirilir. Yeni bir ULAŞIM PLANI hazırlanır.

   Denizli Belediyesi elemanları defalarca yurt içi ve yurt dışı teknik geziler yaparak değişik kentlerdeki TRAMVAY sistemlerini incelerler. 
   FRANKFURT kentindeki tramvay sistemi beğenilir. 

   Yabancı teknik elemanlar defalarca DENİZLİ’ye gelerek düşünülen tramvay güzergâhları üzerinde inceleme yaparlar.

   Tramvay güzergâhlarındaki yolların genişliği ölçülür, yolların eğimleri değerlendirilir. Uygun güzergâhlarda yapılan çalışmalar değerlendirilip onaylanır.

   Yüzlerce sayfalık Çalışma Raporları yazılır.
   Teknik veriler ışığında, TRAMVAY güzergâhları kesinleştirilir.
   Pafta pafta Projeler hazırlanır.

   Her şey tamamdır.
   Sıra, Tramvay için gerekli FİNANSMAN konusunu halletmeye gelir.