Buldan Belediyemize 26.02.2024 tarihinde Denizli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, daha önce İmar barışı kapsamında alınmış olan Yapı Kayıt Belgelerinin iptali gerekçesiyle işlem yapılmasına yönelik tebligat iletilmiştir.

Buldan Belediyesi önceki Belediye Başkanı Mustafa Fahri ŞEVİK , Musa ÇETİNEL, Tevfik YANIK, Adil CABAROĞLU’ndan oluşan( Mustafa MUSTAK’ın katılmadığı) Belediye Encümeni , Yeni Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Orpak henüz mazbatayı alıp göreve başlamadan , 02.04.2024 tarihinde yaptıkları Encümen toplantısı ile Yapı Kayıt Belgeleri iptal edilenlere İmar kanununa aykırılıktan cezaların kesilmesine karar vermişlerdir. Fakat cezaların muhataplarına tebligatını manidar bir şekilde yeni seçilmiş olan Mehmet Ali Orpak’ın yapması için kasıtlı olarak tebliğ yapmamışlardır.

Eski Belediye Encümeni tarafından kesilen cezanın yeni seçilen Belediye Başkanının tebligat yapma zorunluluğundan dolayı, bu işlemi yeni yönetimin uygulaması gibi gösterme kasıtlı bu davranış; mağdur olan vatandaşlarla Yeni Belediye yönetimini karşı karşıya getirmeye yönelik bir tutum olup, iyi niyet içermeyip art niyet içermektedir. Mağdur olan vatandaşlarımızla ilgili, yasanın el verdiği noktada elimizden gelen ve mağduriyetlerin yasalar çerçevesinde giderilmesine yönelik çalışma yapılacaktır.

TBMM'DE TARİHE NOT DÜŞÜLEN AN TBMM'DE TARİHE NOT DÜŞÜLEN AN

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bir ‎bilet koçanı ve ‎şunu diyen bir yazı '‎T.C. BULDAN BELEDİYESİ تهام CRRDAN យយ BIRİMİ: KARAR TARIHT 02.04.2024 EVRAK TARIHİ 02.04.2024 MÜDÜRLÜĞÜ IMAR VE ŞEHİRCİLİK KARARNO 121 EVRAKNO 121 11:00 SAATI: KARAR KONUSU Para Ce4a BELEDİYE ENCOMENINİ TEŞKIL EDENLERİN ADI VE SOYADI Encümen Başkanı Mustafa ŞEVIK Oyeler Mustafa MUSTAK, Musa ÇETİNEL, Adil Aydın CABAROĞLU, Tevfik YANIK Katılmayanlar: anlar: olu Sokak, T.C. Kimlik numaralı -Mahalles da parsel TsTTa ug adına Kayww arla vasif numaralı taşınmaz üzerine maliki tarafindan zemin kat konut amaçlı 68.25 m2 miktarında yığma yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, zemin kat konut amaçh 68.25 m2 miktarında yığma yapı, 3194 Sayılı Imar Yönetmeliği hükümlerine uygun‎'‎‎ görseli olabilir Bir ‎teknik çizim, bilet koçanı ve ‎şunu diyen bir yazı '‎Οος LL ΟΠΑλίυχες aşınmaz maliki 0 m.C. Kimlik numaralı. nahsurun giderilmesi, giderilmediği takdirde kaçak ve izinsiz olarak yapılan işlemlerin ve vasıf leğişikliğinin Belediyemiz tarafından giderilerek masrafin %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil dilmesine oybirliğiyle karar verildi. Mustafa ŞEVİK Belediye Başk ani Mustafa MUSTAK Encümen Üyesi (سسم (kat Musa ÇETİNEL EncümenUyesi Encümen Üyesi Adil Aydın CABAROĞLU Fen İşleri Müdür V Velili Tevfik YANIK Mali Hizmetler Hizm Müdür Vekili‎'‎‎ görseli olabilir