Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özen Yıldırım, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) “Liselerde Bilim Uygulaması Projesi” kapsamında Denizli Erbakır Fen Lisesi öğrencilerine seminer verdi.

PAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özen Yıldırım, MEB’in uygulamaya koyduğu “Liselerde Bilim Uygulaması Projesi”ne yönelik “Bilimsel Araştırmada Usul ve Yöntemler” hakkında Denizli Erbakır Fen Lisesi’nde seminer verdi. MEB projesi kapsamında verilen seminerde ortaöğretim öğrencilerine bilimsel araştırma sürecini tanıtmak, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel araştırmalarda katılacakları çalışmaların yapılandırılmasına destek olmayı amaçlıyor. Denizli Erbakır Fen Lisesi’nde yapılan etkinliğe Denizli’deki Fen Liseleri ve Anadolu Liselerindeki öğrenciler ve bu okullarda hazırlanan projelerde danışmanlık yapacak öğretmenler de katılım gösterdi.

Öğrenci ve öğretmenlere yapılan sunumda "Bilim nedir ve neden ihtiyaç duyulur. Bilimsel araştırmanın adımları nelerdir. Problem ve tanımlanması, literatür tarama, araştırmanın amacı, önemi ve sınırlılıkları nelerdir? Bir araştırma türü nasıl belirlenir ve araştırma bu türe göre nasıl yapılandırılır. Evren ve örneklem nedir. Veriler nasıl toplanmalı ve bu konuda nelere dikkat edilmeli" sorularının cevaplarına yönelik bir anlatım yapıldı. Seminerde son olarak, araştırmada bilim etiği konuları örneklerle katılımcılara anlatıldı.