İncir bahçesindeki yangın korkuya neden oldu İncir bahçesindeki yangın korkuya neden oldu

lçemiz sınırları içerisinde, faaliyet gösteren özel firma tarafından, yeraltı sıcak su arama faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken, yerin 1200 metre derinliğe inildiğinde pazartesi günü gaz patlaması yaşanmış ve ilgili gaz sızıntısı halen devam etmektedir.

Şirket yetkilileri ile yapılan sözlü görüşmede, çıkan gazın doğal gaz olmadığı karbondioksit gazı olduğu ancak incelemelerin devam ettiği, ilgili tüm birimlere bilgi verildiği gaz sızıntısının giderilmeye çalışıldığı yönünde tarafımıza bilgi verilmiştir. Pazartesi gününden bu yana ilgili şirket ile bilgi alışverişinde bulunulmakta ve çalışmalar takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın gaz sıkıntısı sebebiyle şirket yetkililerince çıkan gazın insan sağlığını tehdit etmediği ve tehlike arz etmediği belirtilmişsede ilgili makamlardan gerekli açıklama yapılıncaya kadar ki döneme kadar sağlık tedbirlerinin elden bırakılmaması ve ilgili alana yaklaşılmamasını rica ederim.