Mevzuat hükümleri çerçevesinde dolu kadro, kadronun halen başka bir memur tarafından kullanılıyor olması hali olup dolu kadroya vekâlet ancak, kadroda bulunan memurun kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işinden geçici olarak ayrılması halinde mümkündür. Dolu kadroya 657 sayılı Kanun’da sayılan istisnalar dışında görevlendirme yapılması, personel mevzuatı ile ilgili temel düzenleme niteliği taşıyan mevzuata aykırıdır.

Ayrıca 2022/2023 öğretim yılında Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerine yabancı uyruklu öğrencilerin usulsüz bir şekilde kaydedildiği ortaya çıkmıştır. 140’a yakın öğrenci notları değiştirilerek para karşılığı üniversiteye kaydedildiği iddia edilmektedir. Yabancı uyruklu bir öğrencinin mahkemeye başvurması sonucu ortaya çıkan bu skandalda savunma yapan üniversite yetkilileri usulsüzlüğü kabul etmişlerdir.

Gençlerimizin yıllarca emek vererek girdiği bu fakültelere haksız bir şekilde öğrenci alınması kabul edilemez.

Şehrimizin güzide eğitim kurumunun adının bu şekilde skandallarla anılması kabul edilebilir değildir. Başarıları ile gündeme gelmesi gereken eğitim kurumlarının adı asla yolsuzlukla, haksızlıkla anılmamalıdır. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Kutluhan ivedilikle bu durumu kamuoyuna açıklamalı ve tüm sorumlular hakkında yasal işlemler başlatılmalıdır.

Birsen Çelik’e ’Yılın En Başarılı Belediye Başkanı’ ödülü Birsen Çelik’e ’Yılın En Başarılı Belediye Başkanı’ ödülü

Editör: Bülent Öztürk