Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrencisi Bilge Uluışık’ın ‘Aralık’ isimli projesi, DEÜ Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyetin 100. Yılında Tasarımla Düşünmek” başlıklı 6. Ulusal Öğrenci Fikir ve Proje Yarışması’nda Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mimarlık Bölümü tarafından her sene düzenlenen öğrenci projesi yarışmasının bu sene ki konusu “Cumhuriyet’in 100. Yılında Tasarımla Düşünmek” olarak belirlendi. Cumhuriyet’in 100. Yılında tasarıma dair fikirlerin üretilmesi odağında DEÜ Mimarlık Fakültesi avlusu, tasarım alanı olarak seçildi. Avluya dair sürekli kullanıma ve sosyal aktivitelere imkan sağlayacak, alanın peyzaj değerini de artıracak mekânsal tahlillere sunulması beklendi. PAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrencisi Bilge Uluışık, “Cumhuriyetin 100. Yılında Tasarımla Düşünmek” başlıklı 6. Ulusal Öğrenci Fikir ve Proje Yarışmasında Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Yarışmada jüri özel ödülüne layık görülen ‘Aralık’ Projesi hakkında bilgi veren PAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Bilge Uluışık şunları ifade etti: “Cumhuriyet’in 100. yılında yeni bir yüz yıla başlamanın eşik noktasıdır. Yüz şeritten oluşan tasarım, bazen şeritlerin bir araya toplanması, sağından solundan çekilerek farklı yüzeyler tanımlar. Oluşan yüzeyler bazen bir yeşil zemini var eder, bazen ise sert bir zemin olarak kendine yer bulur. Bu yüzeyler yer yer üç boyutlu düzlemde oturma birimlerine dönüşür. Sonuç olarak, mevcut yeşil alanlar korunarak tasarlanan yarı açık mekânlar ile bir peyzaj yaklaşımı gösterilmesinin yanı sıra şeritlerin yatayda var ettiği mekânsal tanımlar Cumhuriyetimizin var ettiği yenilikleri de simgeler.”