BİZİM DE GÜNÜMÜZ GELECEK...

Seher vakti düştük sürgün illere

Umudu savuran diller bizimdir

Sarılır yaralar canlar canlara

Yokluk sofrasında eller bizimdir

Zalimdir mazlumun hakkını alan

Zulmedip yoksulun lokmasını çalan

Bu dünyada kurulur hak divanı

Ol divanda sorulur hesabı dost

Elbet bitecek kapkara geceler

Aydınlık yakında

Bizim de günümüz gelecek

O güzel yarınlarda

Haramiler cennet yurdu sarmışlar

Toprak, dere, dağlara nasıl kıymışlar

Bu topraklar ne zalimler görmüşler

Gün gelir halklarımız dirilir dost dost

Zalimdir mazlumun hakkını alan

Zulmedip yoksulun lokmasını çalan

Bu dünyada kurulur hak divanı

Ol divanda sorulur hesabı dost

Elbet bitecek kapkara geceler

Aydınlık yakında

Bizim de günümüz gelecek

O güzel yarınlarda