Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen konferansta, Denizli’deki sağlık hizmetlerinin geçmişten günümüze genel bir panoraması sunuldu.

PAÜ İlahiyat Fakültesi Sekreter Vekili Ali Tomalı, düzenlenen seminerde ilk olarak sağlık hizmetlerinin kamusal bir nitelik kazanmasında önemli bir parametre olan kentin idari teşkilatlanmasından bahsetti. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte yaşanan salgınlar ve bulaşıcı hastalıklar ile kentte görev yapan hekimler hakkında bilgiler verildi. Programın devamında ise Cumhuriyet’e giden yolda Denizli’nin Millî Mücadeledeki önemi ve misyonuna değinilirken bu dönemde kentte verilen sağlık hizmetleri anlatıldı.

Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte gerek Türkiye’deki gerekse Denizli’deki sağlık teşkilatlanması ve personel durumları hakkında raporlar ve istatistikler ışığında detaylı bilgiler verildi. Kentte tesis edilen sağlık kurum ve kuruluşlar ile görev yapan sağlık personellerinin hizmetleri, döneme dair fotoğraf ve belgeler görsel olarak katılımcılarla paylaşıldı. Kronolojik olarak Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadar yaşanan sağlık vakaları, inşa edilen hastane ve diğer sağlık müesseseleri ile Denizli sağlık hizmetlerinde katkısı olan kişiler hakkında resmi raporlar ışığında bilgiler sunuldu. Konferansın sonunda Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Pınar İli, Ali Tomalı’ya teşekkür belgesi takdim etti.