Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, “Enerji verimliliği ve hibe destekleri” konulu seminer programını gerçekleştirdi. Denizli’nin geleceği, sanayide enerji verimliliği mottosu ile yola çıkan seminerde, katılımcılara konuyla ilgili aydınlatıcı bilgiler verildi.

Denizli OSB’de ‘Enerji verimliliği ve hibe destekleri’ semineri geniş katılımla yapıldı. Seminerde ‘Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına dair yönetmelikten, 1000 TEP üstü işletmelerin 2023 yılında yasal yükümlülükler çerçevesinde izlemesi gereken yol haritasından bahsederek bu işletmelerin enerji yöneticisi bulundurması, detaylı enerji etüdü yaptırması, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurması ve belgenin alınması için son tarihin 2023 yılı olduğu belirtildi. Enerji tasarruf potansiyelinin ortaya çıkartılması aşamasında kullanılan ölçüm metotlarından, detaylı enerji etüdü etüdü esnasından karşılaşılan yanlış uygulamalardan ve açığa çıkan projelerin hayata geçirilme evresinde hangi teşvik modellerinden yararlanabileceği konusunda işletmeler bilgilendirdi.

Katılımcıların çoğunluğunun tekstil sektöründe yer almaları sebebiyle son zamanlarda klima santrallerinde yeni nesil yüksek verimli aksiyel fan kullanımına geçişin işletmeye olan artıları, tahahüüt edilen en az yüzde 15 tasarrufun tekstil fabrikalarının bulunan 7-24 çalışan ekipmanlarında uygulanabilir olması, projenin geri ödeme süresinin kısa vadeli olması nedeni ile artan enerji maliyetlerine karşı atılabilecek ilk adımlardan bir tanesi olması gerektiğinin altı çizildi.