Halkımızın neo-liberal politikaların altında sermaye tarafından demir gibi dövüldüğü, ülkemizin Ege Denizindeki egemenlik haklarının tehdit altında olduğu, hiçbir sınırın, hattın gerektiği gibi korunamadığı, gelen göçlerle demografik yapımızın hızla bozulduğu, dünyadaki egemen güçlerin menfaatleri doğrultusunda başlatılan savaşlardan kaynaklı, yeni göç dalgası ile de karşı karşıya kaldığı, eğitimde, sağlıkta, adalette liyakatin kalmadığı, insanımızın kendisini hiçbir alanda güvenli hissetmediği, yılların birikimi olan dış politika teamüllerinin alt üst edildiği, yetişmiş eğitimli gençlerimizin umudunu başka ülkelerde aradığı, ömrünün büyük bir bölümünü ülkesine hizmet için geçirip emekli olduktan sonra aldığı emekli maaşı ile enflasyonun altında ezilen, maaşı yetmediği için çalışmak zorunda kalan emeklinin, sadaka niyetiyle verilen 5.000 TL lik ödemeden bile mahrum bırakıldığı, gençlerimizin işsiz kaldığı şu dönemde, ülkemizin çok ciddi siyasi bir hamleye ihtiyacı vardır. Bu siyasi hamleyi yapacak olanda halka yeniden umut olacak olanda Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin de bu olumsuzlukları giderecek kadroları oluşturmaya ve taze kana ihtiyacı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi sosyolojik gerçeklikle yüzleşmek ve kişilerin siyasi egemenliğini devam ettirme tutuculuğundan uzaklaşmak zorundadır.

Tüm bu nedenlerden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl ve İlçe Örgütleri ile Kurultay delegelerinin tamamı olarak aşağıda imzası olan bizler 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Genel Kurulunda, kişilerin değişiminden çok yönetim anlayışının değişmesini isteyen, örgütlü gücün Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhuriyet Halk Partisini hak ettiği yere taşıyacağına inanan, bu doğrultuda oluşturduğu çalışma gruplarıyla geçmişteki hataların tekrarlanmasını engelleyeceğine inandığımız Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanımız Sayın Özgür ÖZEL’i destekleme kararı vermiş bulunuyoruz.

Tüm kamuoyuna saygı ile arz ederiz.

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Örgütü, 19 İlçe Örgütü, kadın ve gençlik kolları ve Kurultay Delegeleri adına

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl BaşkanıAli Osman Horzum 

SİYASETTE GÜNDEM KONUK ÖZGÜR SAVAŞ BAYAR SİYASETTE GÜNDEM KONUK ÖZGÜR SAVAŞ BAYAR