Denizli’nin Çal ilçesinde odun üretim tatbikatı yapıldı. Yapılan tatbikatta kesme ve boylama teknikleri, standardizasyon, üretimde verimliliği arttırma, iş sağlığı ve güvenliği, orman deposunda yapılacak iş ve işlemler ele alındı.

Denizli’nin Çal ilçesinde odun üretimi ve pazarlamaya yönelik tatbikat yapıldı. Çal Orman İşletme Müdürlüğü’nde yapılan tatbikata Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Demirci, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Halil Özdemir, Çal Orman İşletme Müdürü Havva Akkuş, İşletme Müdür Yardımcısı Kenan Serkan Lelik, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve üretimde çalışan işçiler katıldı. Yapılan üretim tatbikatında damga, kesme ve boylama teknikleri, standardizasyon, üretimde verimliliği arttırma, iş sağlığı ve güvenliği, orman deposunda yapılacak iş ve işlemler gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı.