Başkan Horzum mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Emeğin üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Temel haklar ve özgürlükler iktidar eliyle yok ediliyor. Çalışma yaşamı ve örgütlenme hürriyeti daha fazla kıskaca alınmak isteniyor. Kiralık işçilik, taşeronlaşma ve güvencesiz çalışma iş yaşamanın tüm alanlarında yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. İşsizlik ve iş kazaları artıyor, yoksulluk kökleşiyor; gelir adaletsizliği ve eşitsizlik ülkemizin kaderi haline getirilmek isteniyor.

Kendisine oy vermeyen emekçiyi fişleyen, ayıran, her türlü haksızlığa maruz bırakan bu zihniyetin kötülüğü sona erecek. Bize oy versin veya vermesin, düşüncesi ne olursa olsun, devletin gücünü hiçbir emekçinin hayatını karartmak için kullanmayacağız. Devlet yine adalet ve eşitlik ilkesi üzerinden yaşayacak! İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın felsefesi varoluşumuzun temelidir. O çirkin, o huzur kaçıran, o zehirli, o ayrımcı dili bitirecek, birleşe birleşe kazanacağız! Bayramsız bayramların bitmesine, kutlayacağınız bayramların gelmesine az kaldı.

YENİ HOROZ KART KABUL EDİLDİ YENİ HOROZ KART KABUL EDİLDİ

Denizli’mizde ve ülkemizde Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü emeğin, demokrasinin ve özgürlüğün bayramı olarak, emekçi halkımız da birlikte meydanlarda kutlayacağız. Emeğin, dayanışmanın, demokrasinin ve barışın bayrağını hep birlikte dalgalandıracağız. Tüm emekçilerimizle birlikte söyleyecek sözümüz değiştirecek gücümüz var. İşçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs’ı kutluyorum. Yaşasın 1 Mayıs.”