TBMM Başkanvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca; 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yaptığı açıklamada okullarda bir öğün beslenme için
harekete geçme çağrısını paylaştı. “Dünyada 90 ülkenin ve uluslararası örgütlerin, akademik kurumların, vakıfların bulunduğu 101 destekçi partnerin oluşturduğu Okul Yemekleri
Koalisyonu’na neden Türkiye Cumhuriyeti olarak dahil olmuyoruz?” diye soran TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 724 milyon ilkokul öğrencisini 2020 yılına kadar sağlıklı
yemeğe kavuşturma hedefiyle kurulan bu ağa dahil olmayı ve beslenme hakkına erişmeyi bizim ülkemizin çocukları hak ediyor.” dedi.

Devreden yoksulluk, kronik yoksulluk, çocuk yoksulluğu gibi yoksulluk türleri üzerine yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyetin 100. yılında
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük önem verdiği bir bayram hediye ettiği çocuklar için açlığı ve yoksulluğu reva gören bir anlayışı kabul edemeyiz. Biz yetişkinler kuşaklararası
yoksulluğu sonlandıracak, çocuklara sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını sunacak bir dünyayı yaratmakla yükümlüyüz.” dedi.
Bütüncül Çocuk Hakları politikası geliştirmek için çocukların üstün yararını gözeten bir sosyal devlete her zamankinden çok ihtiyaç var. TÜRK-İŞ’in Ekim 2023 Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasındaki verilere göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı son bir yılda %84,37 artmıştır. 4-6 Yaş grubu çocuklar için artış %83,47, 15- 19 yaş grubu için ise %83,55 olmuştur. 2018-2021 verilerine göre 0-17 yaş grubu
yoksulluğunda Türkiye OECD ülkeleri arasında 2. sırada yer almaktadır.

Derin Yoksulluk Ağı’nın politika yapıcılara bu anlamda adım atma çağrısına TBMM olarak karşılık vermemiz gerekiyor” diyen Gülizar Biçer Karaca tespit ve önerilerin acil adım atmayı
gerektirdiğini dile getirdi: “Aralarında WHO, WFP, UNESCO, UNICEF’in de bulunduğu 84 kuruluşun imzaladıkları destek beyanında aşağıdaki taahhütlerde bulunmuşlardır: “Özellikle
yoksulluk ve iklim değişikliği karşısında en kırılgan durumda olan ülkelerde, entegre okul yemeği programlarına kaydolan çocukların bu programlara erişimini yeniden sağlamak ve
zaten programları olmayan ülkelere ulaşmak için ulusal planlar geliştirmeleri ve uygulamaları konusunda hükümetleri desteklemek, programların kalitesini güçlendirmek suretiyle
işbirliğine dayalı bir şekilde yaklaşımlar geliştirmek, bir araştırma konsorsiyumu, sürdürülebilir bir finansman girişimi ve en iyi uygulamalar ve izleme ile ilgili girişimler de dahil
olmak üzere koalisyonun girişimlerinin oluşturulmasını ve çalışmalarını desteklemek ve bu hedefleri gerçekleştirmek için sektörel, bölgesel, ulusal ve ulus-altı düzeylerde tüm
paydaşlarla işbirliği içinde çalışmak.”

HORZUM'DAN BASIN AÇIKLAMASI HORZUM'DAN BASIN AÇIKLAMASI

Gülizar Biçer Karaca; TBMM Başkanı ve TBMM'deki tüm siyasi partilerin milletvekillerine uluslararası ağa dahil olma mesajını paylaştı: “Gelin hep birlikte, çocuklar için ve çocuklarla
birlikte daha yaşanabilir bir ortam inşa edelim. İşbirliği içinde, sorumlu yetişkinler ve politikacılar olarak üzerimize düşeni yapalım. Çocuklar için 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları
Günü’nde, Cumhuriyetin 100. yıldönümüne yakışır bir adım atarak okullarda çocuklar için bir öğün beslenme programını hayata geçirelim. Hiçbir çocuğun yatağa aç gitmediği bir Türkiye
mümkün. Hiçbir çocuğun geride kalmadığı bir Türkiye mümkün.”