ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İTİBARSIZLAŞTIRILAMAZ24 Kasım Öğretmenler Günü Mustafa Kemal Atatürk’ün 100. doğum yılı olan 1981’de onun başöğretmen oluşunun yıl dönümü kutlamalarında, öğretmenlik mesleğini icra eden kıymetli öğretmenlerimizi onurlandırmak için ülke çapında kutlanmasına karar verilmesiyle bugüne dek kutlanmaktadır.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İTİBARSIZLAŞTIRILAMAZ

24 Kasım Öğretmenler Günü Mustafa Kemal Atatürk’ün 100. doğum yılı olan 1981’de onun başöğretmen oluşunun yıl dönümü kutlamalarında, öğretmenlik mesleğini icra eden kıymetli öğretmenlerimizi onurlandırmak için ülke çapında kutlanmasına karar verilmesiyle bugüne dek kutlanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal, eğitimin ve öğretmenlerin bir ülkenin en önemli değerleri olduğunu daima ifade etmiştir. Bu önemi belirten en kıymetli konuşmalarından birinde " Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.  Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz millet adını almak yeteneğini kazanmamıştır. Ona alelade bir kitle denir; millet denemez.  Bir kitle, millet olabilmek için kesinlikle eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki bir toplumu gerçek millet haline koyarlar. Bizim milletimiz elbette dünyanın takdirlerine hak kazanmış bir toplumdur. Fakat onu layık olduğu şeref derecesine eriştirecek sizlersiniz. Millet, memleket, Cumhuriyet sizden yüksek hizmet beklemektedir.'' diyerek eğitime ve öğretmenlere verdiği önemi her fırsatta ortaya koymuştur.

ÖĞRETMENLERE REVA GÖRÜLEN BUNLAR OLMAMALI!

Öğretmenlerimize verilen bu kıymetten bugün geldiğimiz noktada AKP’nin yapboz tahtasına döndürdüğü eğitim sistemi ve liyakatsız devlet yönetimi anlayışına baktığımızda öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmalarından büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim:

Öğretmenlerin gündeme gelişi; ters kelepçelenerek gözaltına alınmak olmamalıdır.

Öğretmenlerin gündeme gelişi; zaten uzmanlıklarını kanıtlayarak başarıyla geçtikleri sınavlardan sonra yeniden onları sınavlara tabii tutmak olmamalıdır.

Öğretmenlerin gündeme gelişi; ataması yapılmayarak mesleklerini yapmalarını engellemek olmamalıdır.

Öğretmenlerin gündeme gelişi; şiddetle, yoksullukla, yaşadıkları sorunlar nedeniyle intiharlarla yaşam haklarının sonlanması olmamalıdır.

Dur demek için ‘Büyük Eczacı Mitingi’nde toplandılar Dur demek için ‘Büyük Eczacı Mitingi’nde toplandılar

CHP’DEN SÖZ: ÖĞRETMENLERİMİZ YOKSULLUK SINIRI ALTINDA MAAŞ ALMAYACAK

Öğretmenler toplumun kurucusu ve taşıyıcısıdır. Bu nedenle mesleklerini icra edebilmeleri için gereken her türlü maddi ve sosyal imkanlar onlara sunulmalıdır. Oysa bugün öğretmenlerimiz borç içinde, ayın başını denkleştirmeye çalışarak bunalımla mesleklerini icra etmeye çabalamaktadır. Öğretmenlerin sorunları sadece bununla sınırlı değildir. Ataması yapılmayan, sözleşmeli olarak çalışan ve güvencesiz PİKDES öğretmenlerimizin, özel eğitim kurumlarında sorunlar yaşayan öğretmenlerimizin ve hak ihlali yaşayan, sivil ölüme terkedilen öğretmenlerimizin sorunları görmezden gelinemez. Bizim inandığımız değerler ve gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz hedefler doğrultusunda öğretmenlerin bütün sorunlarını gidereceğiz. Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da söz verdiği üzere Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu çıkaracağız. Öğretmenleri bu ülkenin baş tacı yapacağız. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrımlarını ortadan kaldıracağız. Öğretmenlerimiz, yoksulluk sınırı altında maaşa mecbur bırakılmayacak.”